Đổi mới phương pháp dạy- học là nhiệm vụ trọng tâm của trường mầm non. Với phương pháp đổi mới theo quan điểm giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm” sẽ giúp giáo viên sáng và tích cực hơn tạo hơnTheo đó, ...