Ngày 02/11/2021 UBND quận ba Đình phát hành  văn bản số 2389/UBND-VHTT về việc phát động cuộc thi " Tuyên truyền Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan ...