A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch tuyển sinh năm học 2020-2021

Căn cứ Điều lệ trường mầm non;

Căn cứ vào kế hoạch số 1363/SGDĐT-QLT ngày 06/05/2020 của Sở GD& ĐT thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2020 - 2021;

Căn cứ vào kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 19/06/2020 của Ủy ban nhân dân quận Ba Đình về việc thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2020 - 2021 trên địa bàn quận Ba Đình;

Căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực và đặc điểm thực tế trường Mầm non Sao Mai xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2020 -2021 như sau.

 

  A. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

I. Mục đích

 • Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo công khai, công bằng khách quan, nghiêm túc, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh học sinh.
 • Góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục toàn diện cho học sinh, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập trẻ mẫu giáo 5 tuổi.

II. Yêu cầu:

Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn, đăng ký chỉ tiêu hợp lý đảm bảo đủ chỗ cho học sinh.

-  Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh đảm bảo năm rõ: Tuyến tuyển sinh, Chỉ tiêu tuyển sinh, Thời gian tuyển sinh, Phương thức tuyển sinh, Trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

-  Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng tuyển sinh, tăng cường thêm cơ sở vật chất cho các lớp, giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh bình quân trên lớp, đảm bảo 100% học sinh được ăn bán trú tại trường.

-  Các cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ dược giao trước Hiệu trưởng.  Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm cuối cùng về công tác tuyển sinh.

B. NỘI DUNG:

 1. Đối tượng, địa bàn, chỉ tiêu tuyển sinh của trường năm học 2020 - 2021
 1. Đối tượng tuyển sinh
 • Các cháu mẫu giáo lớn  sinh năm 2015.
 • Các cháu mẫu giáo nhỡ sinh năm 2016.
 • Các cháu mẫu giáo bé  sinh năm 2017.

2. Địa bàn tuyển sinh: Các cháu có hộ khẩu phường Vĩnh Phúc.

3. Chỉ tiêu: Tổng 111 cháu.

    Trong đó:

 • Mẫu giáo lớn - Trẻ sinh năm 2015: 11 cháu
 • Mẫu giáo nhỡ - Trẻ sinh năm 2016: 30 cháu
 • Mẫu giáo bé - Trẻ sinh năm 2017: 70 cháu
 1. Thời gian và phương thức tuyển sinh
 1. Tuyển sinh trực tuyến: (Chỉ dành cho trẻ mẫu giáo lớn - trẻ sinh năm 2015)
 • Thời gian đăng ký trên trang Web:

Từ ngày 04/8/2020 => hết ngày 06/8/2020 Phụ huynh đăng ký cho con tại trang  Web: http://tsdaucap.hanoi.gov.vn/.

 Phụ huynh lưu ý: Hình thức tuyển sinh này chỉ dành cho các cháu mẫu giáo lớn (cháu sinh năm 2015). Ban tuyển sinh nhà trường bố trí người trực hỗ trợ những phụ huynh gặp khó khăn trong việc đăng ký trực tuyến.

 • Thời gian nộp hồ sơ: Ngày 13/8/2020
 • Hồ sơ gồm: Hộ tịch bản gốc + bản sao, Giấy khai sinh bản sao Phụ huynh đem theo đến trường để kiểm tra.
 1. Tuyển sinh trực tiếp tại trường
 1. Thời gian đăng ký tuyển sinh tại trường                                        

Từ ngày 04 - 05/8/2020 phụ huynh đến trường đăng ký tuyển sinh cho con (số lượng không hạn chế), mang theo hộ khẩu (phường Vĩnh Phúc) bản gốc và bản sao, Bản sao giấy khai sinh hợp lệ, cần nhớ rõ tổ dân phố nơi bé sinh sống, người đến đăng ký tuyển sinh cho con phải có hòm thư điện tử (Địa chỉ Email)     

  Lưu ý:  -  Mỗi trẻ chỉ được đăng ký 1 lần. (Đây chỉ là hình thức đăng ký, chưa phải đã trúng tuyển)

Thời gian: Sáng từ 8h đến 10h30  –  chiều từ 14h30-16h30

 1. Tuyển sinh trực tiếp
 • Mẫu giáo lớn (các cháu sinh 2015):

Ngày 13/8/2020 Nhà trường tổ chức tuyển sinh các cháu mẫu giáo lớn và nhận hồ sơ các cháu đăng ký trực tuyến.     

 • Mẫu giáo nhỡ và Mẫu giáo bé (các cháu sinh 2016 - 2017):

 Sau khi tuyển sinh trẻ mẫu giáo lớn, nếu đã đủ chỉ tiêu (là 111 cháu), nhà trường không tuyển sinh các lứa tuổi khác. Nếu còn chỉ tiêu nhà trường tiếp tục tuyển sinh các cháu Mẫu giáo nhỡ và Mẫu giáo bé như sau:

Phương thức tuyển sinh(đối với trẻ sinh năm 2016 - 2017)

Ngày 14/8/2020 dựa trên số lượng trẻ đăng ký tuyển sinh trong 02 ngày 04, 05/8/2020, Hội đồng tuyển sinh Trường Mầm non Sao Mai áp dụng 01 trong 02 P/A dưới đây: 

    8h00’ sáng ngày 14/8/2020 đối với mẫu giáo bé các cháu sinh 2017.

    14h00’ chiều ngày 14/8/2020 đối với mẫu giáo nhỡ  các cháu sinh 2016.

 • Phương án 1: Nếu số h/s đăng ký xin học không vượt quá chỉ tiêu => nhà     trường tuyển thẳng và phát Đơn xin học vào ngày tuyển sinh.
 • Phương án 2: Nếu số học sinh đăng ký xin học vượt quá chỉ tiêu=> nhà trường sẽ tổ chức bốc thăm.

3. Hồ sơ nhập học bao gồm

 • Đơn xin học (Theo mẫu do nhà trường phát ra khi trúng tuyển)
 • Bản sao giấy khai sinh. (hợp lệ)
 • Sổ hộ khẩu (Phô tô kèm theo bản gốc để đối chiếu).

4. Tuyển sinh bổ sung

Ngày 20/08/2020 nhà trường xét các trường hợp trái tuyến (nếu còn chỉ tiêu)

5. Thời gian làm thủ tục nhập học

Ngày 13-14/8/2020 khi con trúng tuyển phụ huynh nhận phiếu vào lớp và làm thủ tục nhập học cho con tại bộ phận tài vụ của trường.

   Lưu ý:

 Khi có thông báo ngày tựu trường Phụ huynh cho các bé đi học nhớ mang theo phiếu vào lớp.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. Phân công trách nhiệm

1. Ban giám hiệu:

 • Đồng chí Nguyễn Hồng Diễm – Phó Hiệu trưởng: Thống kê số liệu học sinh đang học tại nhà trường năm học 2019 – 2020 và số trẻ trên địa bàn phường Vĩnh Phúc.
 • Đồng chí Đặng Thị Thanh Hồng: Xây dựng kế hoạch tuyển sinh theo hướng dẫn của UBND quận và báo cáo UBND phường về kế hoạch tuyển sinh của nhà trường.
 • Hiệu trưởng: Quán triệt tới hội đồng nhà trường và triển khai thực hiện những ni dung trong hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội và UBND quận về kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2020 - 2021.
 • Tổ chức hướng dẫn, phân công nhiệm vụ cụ thể tới các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh.
 • Công khai kế hoạch tuyển sinh tại trường và trên phương tiện thông tin của UBND phường từ ngày 15/07/2020.
 • Phối hợp với UBND Phường Vĩnh Phúc làm tốt công tác tuyên truyền tới phụ huynh về chỉ tiêu, địa bàn, thời gian và phương thức tuyển sinh của nhà trường.
 1. Hội đồng tuyển sinh:
 • Xây dựng nội dung chi tiết kế hoạch tuyển sinh, phương án, thông báo tuyển sinh và Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, sổ sách phục vụ công tác tuyển sinh của nhà trường ̣(Phần mềm  eSAMS, sổ đăng ký tuyển sinh, phiếu đăng ký tuyển sinh, biên bản bốc thăm, phiếu bốc thăm, phiếu vào lớp)̣̣̣̣̣.
 • Có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các qui định về công tác tuyển sinh đảm bảo khách quan, công bằng và đúng chỉ tiêu được giao.
 • Khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra các thông tin của học sinh  trùng khớp với bản gốc.
 • Phân công các thành viên của Hội đồng trực trong thời gian tuyển sinh, tạo điều kiện thuận lợi để cha mẹ học sinh đến nộp hồ sơ, bốc thăm và nhập học.
 • Lập tờ trình đề nghị phòng GD&ĐT quận Ba Đình về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh của trường gồm các Ông (Bà) có tên dưới đây:

1.

Bà: Đặng Thị Thanh Hồng

Hiệu trưởng

Chủ tịch HĐ

2.

Bà: Nguyễn Thị Hồng Diễm

Hiệu phó

P. Chủ tịch HĐ

3.

Bà: Phạm Thu Hường

Hiệu phó

P. Chủ tịch HĐ

4.

Bà: Trần Thị Thúy

Thư ký Hội đồng

Thư ký

5.

Bà: Lê Bích Vân

TB TTND - GV

Ủy viên

6.

Bà: Nguyễn Diệu Thúy

Bí thư Chi đoàn - GV

Ủy viên

7.

Bà: Trần Nhị Hà Châu

TTCM - GV

Ủy viên

8.

: Phạm Thị Phương Nhi

CTCĐ - GV

Ủy viên

9.

Bà: Vũ Thị Hiền

Kế toán

Ủy viên

10

Bà: Tăng Thị Hương

Thủ quỹ

Ủy viên

Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về      công tác tuyển sinh, đảm bảo chính xác, khách quan công bằng và đúng chỉ tiêu.

II. Chế độ báo cáo

 1. Ngày 17/8/2020:  Trường báo cáo phòng GD&ĐT Quận Ba Đình kết quả tuyển sinh. Đề xuất tuyển sinh nếu thiếu chỉ tiêu.
 2. Ngày 25/8/2019: Hoàn thành cập nhật dự liệu tuyển sinh vào phần mềm nộp báo cáo nhanh công tác tuyển sinh về Phòng GD& ĐT quận.
 3. Ngày 29/8/2020  Nộp báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh về phòng GD&DDT quận Ba Đình.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2020 - 2021 của trường Mầm non Sao Mai, đề nghị các bộ phận nghiêm túc thực hiện theo đúng kế hoạch. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần báo cáo kịp thời với Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh để xin ý kiến chỉ đạo./.

BGH


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức mới nhất
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 54
Hôm qua : 50
Tháng trước : 3.569